Erhvervsnetværk for kreative virksomheder

Netværket er en del af projektet ”Tværgående netværk af kreative erhverv og mindre kulturaktører i Vordingborg kommune”, der drives af Vordingborg Udviklingsselskab a/s. Projektet har til formål at samle kreative virksomheder i Vordingborg kommune omkring en række forskellige udviklingsaktiviteter.

Gennem en lang række virksomhedsbesøg, to seminarer, en fælles kulturkalender og til sidst en større event skal projektet skabe grobund for flere af de tværgående og kreative initiativer, der er med til at sætte vores kommune på landkortet som et spændende og initiativrigt sted at arbejde, bo og besøge.

Aktiviteterne planlægges i samarbejde med en arbejdsgruppe, der repræsenterer både geografien og fagene bredt, med alt lige fra teater, kunst og litteratur over lokal fremstilling til natur- og kulturformidling af enhver art.

Det sprudlende miljø af ildsjæle og kulturaktører på højt niveau er en de store forcer i Vordingborg Kommune. I dette projekt skal der skabes større synlighed og bedre markedsføring samt etableres nye samarbejder mellem de mange små kreative erhverv & kulturelle aktører i Vordingborg Kommune.

Projektet giver aktørerne mulighed for at mødes, at udvikle fælles markedsføringsstrategier og at gennemføre praktiske arrangementer for at komme i tættere kontakt med hinanden, borgere og turister.

Det sker gennem en lang række virksomhedsbesøg, to seminarer og en stor messe. Se det foreløbige program herunder.

Program:

17. marts kl 14.30:
”Bag kulisserne”
- virksomhedsbesøg hos Cantabile 2 – Vordingborg egnsteater.
Sted: Kostervej 2b, 4780 Stege.
www.cantabile2.dk
Deltagelse til denne del gratis, tilmelding nødvendig senest d.11/3 på mn@vus.as
kl 16: Forestilling ”Life Live!”
- lær de andre deltagere endu bedre at kende på en ny og anderledes
måde!
Pris: kr 100 + gebyr pr. stk – bestilling på: http://billetten.dk/event/36225

2. april kl 17.15:
”Film er for alle” - virksomhedsbesøg på Filmfabrikken.
Sted: Rødkildevej 9, 4780 Stege.
www.filmfabrikken.dk
Tilmelding senest d.28.2 på mn@vus.as

16. april kl 16.30:
”Mere end bare overnatning”
- virksomhedsbesøg hos Bakkegaard Gæstgiveri
Sted: Busenevej 64, 4791 Borre
www.bakkegaarden64.dk
Tilmelding senest d.9.4 på mn@vus.as

24. april kl 19:
”Frugtavl i madkulturelt perspektiv”
- virksomhedsbesøg på Rytzebækgaard
v. Kirsten Rohde Jensen og madhistoriker Bi Skaarup.
Sted: Rytzebækvej 38, 4780 Stege
Tilmelding senest torsdag d. 17.4 på mn@vus.as

29. april kl 19:
”Netværk – et kriterie for succes”
- virksomhedsbesøg i Galleri Hestestalden og Bio Bernhard,
Sted: Havnestræde 2, 4720 Præstø
www.galleri-hestestalden.dk og www.bio-bernhard.dk
Tilmelding senest mandag d. 22.4 på mn@vus.as

21. maj kl 19:
"Skab den gode historie"
- seminar i historiefortælling v/ Marianne Christensen
Hvad skaber den gode historie? Hvad er en historie i det hele taget? Og hvordan fortæller vi dem?
Få fokus på at skabe 'Den gode historie' om og i din virksomhed, og opnå større arbejdsglæde, bedre samarbejder og mindre stress i dagligdagen.
www.mariannechristensen.dk
Sted: Kridthuset, Skolegade 6, 4780 Stege
Tilmelding senest torsdag d. 16. maj på mail: mn@vus.as

22. maj kl 19:
"”Det arbejdende fællesskab af skaberlystne virksomheder”
- virksomhedsbesøg hos Big Wheels Studio i Vordingborg, inkl.præsentation af aktørerne, bla. Kommunikationsdesigner og historiefortæller Ninna Nygaard og teatret Neander.
www.bigwheelplay.blogspot.dk
Sted: Færgegårdsvej 15, bygning 30, 4760 Vordingborg.
Tilmeldning senest tirsdag d. 7.5. på mn@vus.as

11. juni kl 11:
"Yoga som lokalt og tværfagligt projekt"
- virksomhedsbesøg hos yogalærer og shiatsuterapeut Inge-Maria Niebuhr og journalist og yogalærer Mette Møllevang med præsentation af - og smagsprøve på - det lokale og tværfaglige projekt, yogabogen IMANI YOGA.
Sted: Grønsundvej 21, 4780 Stege
Tilmelding senest torsdag d. 6. juni på mail: mn@vus.as

17. juni kl 15:
"Fortæl den gode historie i billeder"
- seminar v/ Filmfabrikken
Alle kan lære at lave film!
Få tips og vejledning til at fortælle den gode historie om din virksomhed i levende billeder
- til brug på hjemmesider, Facebook, Youtube m.m
www.filmfabrikken.dk
Sted: Rødkildevej 9, 4780 Stege
Tilmelding senest onsdag d. 12. juni på mail: mn@vus.as

27. juni kl 9.30:
"Lokalt kunstsamarbejde på internationalt plan"
- virksomhedsbesøg hos Kunsthal 44 Moen
www.44moen.dk
Tilmelding senest mandag d. 24. juni på mail: mn@vus.as

TILMELDING til alle arrangementer på mail til: mn@vus.as

Kontakt: Vordingborg Udviklingsselskab a/s - Mette Nygaard, tlf. 55 86 04 27, mail: mn@vus.as

Fakta:
Projektet er støttet af Landdistriktpuljen ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri gennem LAG Vordingborg.


Hent vores netværksfolder her

Se et eksempel på hvordan vi forestiller os at kulturaktører kan præsentere deres virksomhed

Kontaktperson: 
Mette Nygaard
Kontakt tlf.: 
55 86 04 27
Email: 
mn@vus.as