Kulturkataloget for Møn & Sydsjælland

Kulturkatalog 2011-2012 forside

For 10 år siden udkom det første katalog ”Kunst & Kunsthåndværk på Møn”. Bente Løgager, daværende formand for Kunstforeningen Møn, citerede i forordet filosoffen og forfatteren Villy Sørensen: ”Kunsten er ligeså nødvendig for samfundet, som drømmen er det for den enkelte”, og hun redegjorde meget engageret for, at kunst og kultur afspejler samfundets rigdom og kraft til at fortolke og udvikle sig selv. Hun sluttede sin artikel med et afsnit, som den dag i dag er mål og motto for arbejdet i det kunstneriske netværk på Møn & Sydsjælland:

”Kunsten er ikke blot livsvigtig – den er livsnødvendig – derfor skal vi passe godt på vores kunstnere og give dem ikke blot ordentlige vilkår, men overordentlig ordentlige vilkår.”

Kunstnernetværket Møn-Sydsjælland har i katalogets tiende år taget initiativ til at udvide hæftet til et katalog for kunst og kultur – for at hylde og synliggøre det mangfoldige og levende kulturliv i Vordingborg kommune. Dette katalog er det første skridt i en ny retning. glæd jer til spændende læsning og mange gode stunder med berigende arrangementer og unikke værker. Må dette hæfte være startskud til et nyt og bredt kulturelt samvirke i Vordingborg kommune.

Vordingborg Udviklingsselskab i samarbejde med Kunstnetværket Møn-Sydsjælland.

Vedhæftede dokumenter: